DSC 2896 DSC 3723 DSC 3634 DSC 2985 DSC 3177 DSC 3330 DSC 3075 DSC 3266 DSC 3078 DSC 3856 DSC 3139 DSC 3230 DSC 3040 DSC 3831 DSC 3523

Ysgol Gymraeg Gwenllian

Mae Ysgol Gymraeg Gwenllian yn ysgol benodedig Gymraeg yng nghanol Cydweli, Sir Gaerfyrddin. Ar hyn o bryd mae tua 120 o ddisgyblion yn yr ysgol, gan gynnwys rhai rhan amser yn ogystal â rhai llawn amser yn y Dosbarth Meithrin. Dosrennir y disgyblion mewn dosbarthiadau yn ôl eu hoedran.

 

 Hwb
 360Safe