Cofiwch i lawrlwytho'r ap am ddyddiadau newydd!!

                     MySchoolApp.co.uk

Remember to download the app for new dates!!

 

 

06/09/2019 – Etholiad y Cyngor Ysgol a Chyngor Eco / School Council and Eco Council Election

 

12/09/2019 – Gweithdy Art Design Cymru Workshop (Bl5a6 / Yrs5&6)

 

12/09/2019 - Taith Gyngerdd gan Athrawon y Gwasanaeth Cerdd / Music Service Peripatetic Teachers Concert Tour

 

19/09/2019 – Gwersi Achub Bywyd ac Iaith arwyddion / Life-saving and Sign language lessons (Bl5a6 / Yrs 5&6)

 

26/09/2019 – Cystadleuaeth Rygbi’r Urdd Rugby Competition

 

27/09/2019 – Helfa Drysor y GRhA / PTA Treasure Hunt

 

01/10/2019 – Gweithdy y Welsh Whisperer / Welsh Whisperer Workshop

 

04/10/2019 - Cystadleuaeth Pêl-droed yr Urdd Football Competition

 

15/10/2019 – Gweithdy Numicon i rieni a gwarchodwyr / Numicon Workshop

for parents and guardians (9.15yb yn neuadd yr ysgol / 9.15am in the school hall)

 

18/10/2019 - Cystadleuaeth Pêl-droed (Merched) yr Urdd Football Competition (Girls)

 

24/10/2019 - Gala Nofio’r Urdd Swimming Gala

 

28/10/2019 – 01/11/2019 – Hanner tymor / Half term

 

12/11/2019 - 13/11/2019 - Nosweithiau Rhieni / Parents Evening

 

13/11/2019 - Cystadleuaeth Pêl-rwyd yr Urdd Netball Competition

 

14/11/2019 – Lluniau Unigol/Teulu Colorfoto Individual/Family Photographs

 

15/11/2019 – Plant mewn Angen / Children in Need

 

18/11/2019 – Imiwneiddiad Ffliw / Flu Immunization

 

25/11/2019 - Ffair Aeaf Ysgol y Strade Winter Fayre

 

28/11/2019 - Cystadleuaeth Gymnasteg yr Urdd Gymnastics Competition

 

04/12/2019 – Cyngerdd Nadolig / Christmas Concert

 

09/12/2019 – Cyngerdd Côr Merched Excelsior Abertawe / Swansea Excelsior Ladies Choir Concert (Côr yn perfformio / Choir to perform) – Eglwys y Santes Fair, Cydweli / St Mary’s Church, Kidwelly

 

13/12/2019 – Diwrnod Siwmperi Nadolig / Christmas Jumper Day

 

18/12/2019 – Pantomeim (Pantomime) Cinderella – Theatr y Ffwrnes (CA2 / KS2)

 

20/12/2019 – Diwrnod olaf y tymor / Last day of term

 

 

23/12/2019 – 03/01/2020 – Gwyliau Nadolig / Christmas Holidays

 

 

06/01/2020 – Diwrnod HMS / INSET Day (Ysgol ar gau / School closed)      

07/01/2020 – Diwrnod cyntaf nôl i ddisgyblion / First day back for pupils

 

20/01/2020 - Diwrnod HMS / INSET Day (Ysgol ar gau / School closed)    

17/02/2020 - 21/02/2020 Hanner tymor / Half term

20/03/2020 - Diwrnod HMS / INSET Day (Ysgol ar gau / School closed) 

06/04/2020 - 17/04/2020 Gwyliau Pasg / Easter Holidays

08/05/2020 - Gwyl y Banc / Bank Holiday 

25/05/2020 - 29/05/2020 Hanner tymor / Half term

20/07/2020 - Diwrnod HMS / INSET Day (Ysgol ar gau / School closed)

21/07/2020 - Gwyliau Haf / Summer Holidays

 

Cofiwch i lawrlwytho'r ap am ddyddiadau newydd!!

                     MySchoolApp.co.uk

Remember to download the app for new dates!!