Bwydlen Heriau / Challenge Menu

 

Bwydlen Heriau: Meithrin/Derbyn

Challenge Menu: Nursery/Reception

 

Bwydlen Heriau: Blynyddoedd 1 a 2

Challenge Menu: Years 1 and 2

 

Bwydlen Heriau: Blynyddoedd 3 a 4

Challenge Menu: Years 3 and 4

 

Bwydlen Heriau: Blynyddoedd 5 a 6

Challenge Menu: Years 5 and 6

 

Adnoddau Ychwanegol / Extra Tasks

Fideos Orielodl Videos (Celf/Art)

Dtq29whxcaaap58

 

Twinkl (Adnoddau am ddim / Free resources)

Twinkl Logo 300Dpi

 

Joe Wicks i blant / Joe Wicks for kids (Ymarfer corff / Physical Activity)

Screenshot 2020 03 17 At 223922

 

Her Lego Challenge

Her Lego Challenge

 

Pobble 365 (Dewiswch diwrnod a chwblhewch yr heriau)

(Pick a day an complete the challenges)

 Img 2514

 

 

I geisio helpu ysgolion a rhieni yn ystod cyfnod o fod adref, mae Peniarth yn darparu mynediad i'r gyfres gyfan o lyfrau Tric a Chlic am ddim (llyfrau ffoneg). I gychwyn darllen, cofrestrwch gyda Tric a Chlic ar y linc isod:

Tricachlic

https://tricachlic.cymru

 

Hefyd mae Eirian Jones wedi ffilmio sesiynau ffoneg Tric a Chlic byr yn ei chartref. Er mwyn eu gwylio, cliciwch ar y linc isod.

https://www.youtube.com/channel/UCBQzkEuTgYOCz5Dzo2OPD0A/videos

 

In order to help schools and parents during the lockdown period, Peniarth have granted access to the whole range of Tric a Chlic books for free. In order to gain access to the books, click on the link below and register with Tric a Chlic (you will only need to provide a valid email address): 

Tricachlic

https://tricachlic.cymru

 

 

Eirian Jones has also filmed short phonics based sessions of Tric a Chlic in her home. In order to watch the sessions, click on the link below:

https://www.youtube.com/channel/UCBQzkEuTgYOCz5Dzo2OPD0A/videos