Mr Adam Barnett (Pennaeth a Swyddog Diogelu)

Mrs Elen Thomas (Pennaeth Cynorthwyol a Dirprwy Swyddog Diogelu)

 

Uwch Dîm Rheoli - Mr Adam Barnett, Mrs Elen Thomas, Mrs Lucy Moore


Mrs Nicole Harris - Blynyddoedd 5 a 6

Mrs Elen Thomas Blwyddyn 4

Miss Rhian Davies Blwyddyn 3

Mrs Lucy Moore - Blynyddoedd 1 a 2

Miss Gwen Gerard  - Meithrin a Derbyn

 


Mrs Elen Thomas - CADY

 

Cynorthwywyr: Mrs Lois Phillips, Miss Shannon Beynon, Mrs Louise Evans, Miss Becca Beynon, Mr Gareth Waters, Mrs Sandra Dinino.

 


Ysgrifenyddes - Mrs Helen Williams

Rheolwr Safle - Mrs Marlene Evans

 

Cadeirydd y Llywodraethwyr: Mrs Christine Evans

Swyddogion Diogelu (Llywodraethwyr): Mrs Beverly Owen, Mrs Rhian Rees-Jones